הקרנת יוני פחמן 29.12.2020

מה גורם לשברי אי ספיקה באגן לאחר טיפולי קרינה בגידולים ברחם?

נמצא קשר בין מדד מסת גוף, עישון פעיל ועוצמת קרינה לשכיחות של שברי אי ספיקה באזור האגן

להקרנות יוני פחמן (carbon ion radiotherapy) יש תפקיד גדול בטיפול בגידולים גניקולוגיים ממאירים. שברי אי ספיקה באגן (pelvic insufficiency fractures,PIF) פוגעים באיכות החיים של מטופלים ושכיחותם עולה לאחר טיפול בקרינת פוטונים (photon beam radiotherapy,RT).

נכון להיום יש מידע מועט על שברי אי ספיקה באגן לאחר הקרנות יוני פחמן. במחקר שפורסם ב-radiotherapy & oncology נבדקה השכיחות של שברי אי ספיקה באגן לאחר טיפול עם קרינת יוני פחמן בגידולים ממאירים באזור הרחם (uterine carcinomas ,UC) . כמו כן נבדקו הקשרים קליניים וכאלה שקשורים לרמת הקרינה עם שכיחות שברי אי ספיקה באזור האגן.

במחקר השתתפו 102 חולים עם UC אשר עברו טיפול בקרינת יוני פחמן. מעקב בוצע מעל שישה חודשים לכל החולים ללא קרינה נוספת לאזור האגן. הימצאות PIF נבדקה בעזרת MRI ו/או CT .

ההיארעות האקטוארית לאחר שנתיים וחמש שנים עבור PIF מדרגה 1 ואילך הייה 22.3% ו-42.4% בהתאמה. האתר הנפוץ ביותר בו הופיעו PIF היה עצם העצה (sacrum). מעקב אחרי שיעורי היארעות ((log-rank tests הראה כי רמות קרינה גבוהות יותר הגדולות מ-10 gray, מדד מסת גוף הנמוך מ-18.5 BMI ועישון פעיל היו מקושרים לשכיחות גבוהה יותר של PIF מדרגה 1 ומעלה.

המחקר איגד נתונים הקשורים לשכיחות אקטוארית של PIF לאחר טיפול עם קרינת יוני פחמן ב-וֹUC באזור הרחם. הגורמים אשר פורטו לעיל, כמו גם כיוון קדמי-אחורי (anterior-posterior direction) בהקרנה על כל אזור האגן היו מקושרים לשכיחות גבוהה יותר של PIF בעצם העצה. תוצאות אלו יכולות לשפר את הטיפול ב-UC באזור הרחם עם קרינת פחמן-יוד.

מקור:

Miyasaka, Y., Okonogi, N., Fukahori, M., Furuichi, W., Wakatsuki, M., & Kato, S. et al. (2020). Pelvic insufficiency fractures following carbon-ion radiotherapy for uterine carcinomas. Radiotherapy And Oncology, 156, 56-61. doi: 10.1016/j.radonc.2020.11.030

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרינת פחמן יוד,  גידולים ממאירים באזור הרחם,  שברי אי ספיקה באגן
תגובות