סרטן צוואר הרחם 18.05.2020

מהי הגישה הניתוחית המועדפת לביצוע כריתת רחם מלאה בסרטן צוואר הרחם?

החוקרים השוו את ההישרדות ללא מחלה וההישרדות הכוללת בנשים עם סרטן צוואר הרחם שעברו כריתת רחם מלאה בגישה פתוחה לבין אלו שעברו כריתה בגישה פולשנית מינימלית

מטרת המחקר הנוכחי היתה להשוות את ההישרדות ללא מחלה (DFS –יdisease-free survival) בין כריתת רחם מלאה (RH – radical hysterectomies) בגישה פתוחה וגישה עם פולשנות מינימלית במסגרת בתי חולים אקדמאיים.

מדובר במחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי שכלל מטופלות שעברו RH בעקבות ממאירות של תאי קשקש, אדנוקרצינומה או אדנוסקוומוס בשלב IA1 (עם חדירה לכלי הלימפה והדם), IA2 ו-IB1, בין ה-1 בינואר 2010 עד ה-31 בדצמבר 2017.

במחקר נכללו 815 מטופלות, מתוכן 255 (29.1%) עברו RH בגישה פתוחה ו-560 (70.9%) בגישה עם פולשנות מינימלית. החוקרים מצאו כי מתוך הנשים שעברו RH בגישה פתוחה, 19 (7.5%) חוו חזרת מחלה ובקרב הנשים שעברו RH בגישה עם פולשנות מינימלית, 51 (9.1%) חוו חזרת מחלה (P=0.43).

אנליזה מותאמת סיכון חשפה כי RH בגישה עם פולשנות מינימלית קשורה באופן בלתי תלוי לסיכון מוגבר לחזרת מחלה (יחס סיכונים מותאם: 1.88; רווח בר סמך 95%: 1.04-3.25).

החוקרים מצאו גורמים נוספים בעלי קשר בלתי תלוי לסיכון מוגבר לחזרת מחלה כולל גודל הגידול, דרגת הגידול וטיפול קרינה אדג'ובנטי. בנוסף, נמצא כי לקוניזציה לפני הניתוח יש קשר לסיכון נמוך יותר לחזרת מחלה (יחס סיכונים מותאם: 0.4; רווח בר סמך 95%: 0.23-0.71). לא נמצא הבדל ב-OS במסגרת האנליזה לפני ההתאמה (יחס הסיכונים 1.14; רווח בר סמך 95%: 0.61-2.11) או לאחר ההתאמה (יחס סיכונים מותאם: 1.01; רווח בר סמך 95%: 0.5-2.2).

החוקרים מצאו גם כי מתוך 264 מטופלות עם גידול בגודל ≤ 2 ס"מ בפתולוגיה הסופית (לא כללו את המטופלות שלא היה להן גידול שאריתי בפתולוגיה הסופית), 2/82 (2.4%) בקבוצה שעברה RH בגישה פתוחה ו-16/182 (8.8%) בקבוצה שעברה RH בגישה עם פולשנות מינימלית חוו חזרת מחלה (P=0.058).

בנוסף, באנליזת ציון הנטייה, 7/159 (4.4%) מהנשים בקבוצת ה-RH בגישה הפתוחה ו-18/156 (11.5%)בקבוצת ה-RH בגישה עם פולשנות מינימלית חוו חזרת מחלה (P=0.019).

אנליזת הישרדות הראתה כי קיים סיכון מוגבר לחזרת מחלה בקבוצה שעברה RH בגישה עם פולשנות מינימלית בעוקבה המותאמת לנטייה (יחס הסיכונים 2.83; רווח בר סמך 95%: 1.1-7.18).

המסקנות בעקבות הסדרות הרטרוספקטיביות שנבחנו היו כי מטופלות שעברו כריתת רחם מלאה בגישה עם פולשנות מינימלית, כולל מטופלות עם גידולים בגודל ≤ 2 ס"מ, הציגו DFS פחות טובה, אך ללא הבדל בהישרדות הכוללת בעוקבה כולה.

מקור: 

Uppal, S. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38,10.

נושאים קשורים:  כריתת רחם מלאה,  הישרדות ללא מחלה,  הישרדות כוללת,  סרטן צוואר הרחם,  מחקרים
תגובות