סרטן השחלות 16.08.2018

שימוש לפני ואחרי האבחנה במשככי כאבים נפוצים והפרוגנוזה בסרטן שחלות

שימוש באספירין או NSAID לאחר האבחנה היה קשור עם הישרדות טובה יותר בקרב חולות עם סרטן השחלות

משככי כאבים (צילום: אילוסטרציה)
משככי כאבים (צילום: אילוסטרציה)

סרטן השחלות הינו הסיבה החמישית בשכיחותה לתמותה מסרטן בקרב נשים בארה"ב. המחקר הנוכחי נעשה במטרה לקבוע האם חשיפה משתנה של משככי כאבים נפוצים מחוץ לטיפול הסטנדרטי משפיעה על הפרוגנוזה בקרב מטופלות עם סרטן השחלות.

מחקר ה-NHS - The Nurses' Health Study ומחקר הNHSII - Nurses- Health Study II הם מחקרים פרוספקטיביים המתקיימים היום וכוללים 121,700 ו-116,429 אחיות בארה"ב שהשלימו שאלונים דו שנתיים מאז 1976 ו-1989, בהתאמה. נאסף מידע מרשומות רפואיות, תעודות פטירה, אפידמיולוגיה ורישומי סרטן סופני על מקרים של סרטן השחלות. משתתפות שנכללו במחקר סבלו מסרטן השחלות חודרני, דרגה I-III, והיו בעלות מידע על שימוש במשככי כאבים.

המטרה הראשונית הייתה לקבוע האם שימוש תדיר לפי דיווחים עצמיים (2 ומעלה בשבוע) באספירין, NSAID או פאראצטמול (Paracetamol), לפני ואחרי האבחנה של סרטן השחלות, היה קשור עם הישרדות הקשורה לסרטן השחלות. נעשה שימוש ברגרסיית Cox על מנת לחשב Hazard ratios - HR ורווחי סמך של 95% (95%CI), בהתאמה לגיל ושנה בעת האבחנה, שלב המחלה והיסטולוגיה.

בין יוני 1976 ומאי 2012 למחקר ה-NHS, ובין יוני 1989 ומאי 2013 למחקר הNHSII, 1789 משתתפות במחקר ה-NHS ו-NHSII אובחנו כסובלות מסרטן השחלות אפיתליאלי ו-1,143 (64%) היו מתאימות להיכלל במחקר זה. 1,031 (90%) מתוך 1,143 המקרים נכללו באנליזת החשיפה לפני האבחנה ו964 (84%) באנליזת החשיפה לאחר האבחנה.

בהשוואה עם לא חשיפה, משתתפות שדיווחו על שימוש לאחר האבחנה (שימוש בשנתיים האחרונות) באספירין (HR 0.68 [95%CI 0.52-0.89]) ו-NSAID (HR 0.67 [95%CI 0.51-0.87]) היו בעלות הישרדות ספציפית לסרטן השחלות טובה יותר. שימוש בכל סוג של משככי כאבים לפני האבחנה, ושימוש בפאראצטמול לאחר האבחנה, לא היו קשורים באופן חיובי עם הישרדות הקשורה לסרטן השחלות.

באנליזת שינוי בשימוש במשככי כאבים מלפני לאחרי האבחנה, משתתפות שהחלו שימוש באספירין (HR 0.44י[95%CI 0.26 – 0.74]) או NSAIDי(HR 0.46 י[95%CI 0.29-0.73]) לאחר האבחנה היו בעלות סיכון נמוך יותר לתמותה בשל סרטן השחלות בהשוואה לנשים שמעולם לא השתמשו.

לסיכום, שימוש לאחרונה באספירין או NSAID, שהוגדר כשימוש בשנתיים האחרונות, לאחר האבחנה, נראה כי משפר הישרדות מסרטן השחלות. אם תוצאות אלו יאושרו במחקרים נוספים, יהיה צורך במחקרים נוספים על מנת לחקור את ההשפעה הסינרגיסטית הפוטנציאלית של שימוש בתרופות נוגדות דלקת ביחד עם טיפול סטנדרטי לסרטן השחלות לשיפור הפרוגנוזה בקרב מטופלות המאובחנות כסובלות מסרטן השחלות.

 מקור:

Merritt MA, Rice MS, Barnard ME, Hankinson SE, Matulonis UA, Poole EM, Tworoger SS. Pre-diagnosis and post-diagnosis use of common analgesics and ovarian cancer prognosis (NHS/NHSII): a cohort study. The Lancet Oncology. 2018 Jul 18.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השחלות,  OVARIAN CANCER,  aspirin,  NSAID,  paracetamol,  אספירין,  פאראצטמול,  משככי כאבים שאינם סטרואידליים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות